414490

NO:414490. รองเท้ากุชชี่/Gucciจากนักออกแบบนี้


ชั่วคราวขายออกติดต่อเราเพื่อทราบเมื่อใช้ได้อีกครั้ง

ติดต่อเรา  รายละเอียดเพิ่มเติมได้  เผยแพร่เมื่อ 2021-02-23.


+66-87-788-7749 LINE/WECHAT : pandorabag


นี้ รองเท้า เป็น AAAAA 1: 1 ที่มีคุณภาพ (ยอดเยี่ยม) วัสดุที่ใช้จะเหมือนกับคนเดิม เครื่องหมาย กุชชี่/Gucci เครื่องหมายการค้าจะแยกไม่ออกไปจริง ภาพถ่ายโดยใช้เวลาที่เกิดขึ้นจริง รองเท้า สิ่งที่คุณได้รับจะเป็น 100% เช่นเดียวกันกับภาพถ่ายของเรา