34661

NO:34661. นาฬิกาCartierจากนักออกแบบนี้ ขนาดตัวเรือน : 28×9.35 mm .


ราคาเดิม :
โอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ ลด 10% :
ส่วนลดเพิ่มเติมที่จ่ายโดยตัวแทน Taobao (ลดอย่างน้อย 30%)

ติดต่อเรา  รายละเอียดเพิ่มเติมได้  เผยแพร่เมื่อ 2019-07-19.


+66-87-788-7749 LINE/WECHAT : pandorabag


นี้ นาฬิกา เป็น AAAAA 1: 1 ที่มีคุณภาพ (ยอดเยี่ยม) วัสดุที่ใช้จะเหมือนกับคนเดิม เครื่องหมาย Cartier เครื่องหมายการค้าจะแยกไม่ออกไปจริง ภาพถ่ายโดยใช้เวลาที่เกิดขึ้นจริง นาฬิกา สิ่งที่คุณได้รับจะเป็น 100% เช่นเดียวกันกับภาพถ่ายของเรา