โรงงาน : KATA Jewelry

เครื่องประดับ จาก MIU MIU (798545)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (798543)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (798539)
Hairbands/Headbands จาก MIU MIU (798538)
Hairbands/Headbands จาก MIU MIU (798537)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614748)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614743)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614738)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614736)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614733)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614728)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614724)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614722)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614718)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614712)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614710)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614705)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614699)
เครื่องประดับ จาก MIU MIU (614693)