โรงงาน : PEACH

กระเป๋า(24.0×13.0×4.5/19.5×11.0×4.0/9.5×2.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (598126)
กระเป๋า(24.0×13.0×4.5/19.5×11.0×4.0/9.5×2.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (598125)
กระเป๋า(24.0×13.0×4.5/19.5×11.0×4.0/9.5×2.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (598124)
กระเป๋า(24.0×13.0×4.5/19.5×11.0×4.0/9.5×2.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (598039)
กระเป๋า(24.0×13.0×4.5/19.5×11.0×4.0/9.5×2.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (598037)
กระเป๋า(21×11×2 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (590081)
กระเป๋า(21×11×2 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (590080)
กระเป๋า(22×18×8 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (493529)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(15×22×9 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (442771)