โรงงาน : Beige Couch/Chanel & celine

กระเป๋า(20×12.5×7 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (524473)
กระเป๋า(18×13×8 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (524471)
กระเป๋า(17×9.5×8 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (524460)
กระเป๋า(17×9.5×8 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (524459)
กระเป๋า(17×9.5×8 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (524453)
กระเป๋า(13×9.5×6 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (524452)
กระเป๋า(13×9.5×6 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (524450)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (524445)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (524444)