โรงงาน : RARE

กระเป๋า(21 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (530811)
กระเป๋า(21 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (530810)
กระเป๋า(21 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (530809)