โรงงาน : Yoyo

กระเป๋า(24×21×6.5 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (780818)
กระเป๋า(20×19×6 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (780710)
กระเป๋า(20×19×6 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (780709)
กระเป๋า(20×19×6 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (780708)
กระเป๋า(20×19×6 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (780707)
กระเป๋า(20 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (772448)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (772447)
กระเป๋า(18 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (770593)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (770418)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (752937)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (752936)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (685170)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (685169)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (683948)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (680136)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (627808)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (627807)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (627806)
กระเป๋า(20.5×17×6 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (625541)
กระเป๋า(20×14×9.5 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (606898)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง จาก ชาแนล/CHANEL (606897)
กระเป๋า จาก ชาแนล/CHANEL (600205)