โรงงาน : Beige Couch/Louis Vuitton

กระเป๋า จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (611659)
กระเป๋า จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (611657)
กระเป๋า จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (611655)
กระเป๋า(20×12×6 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (600203)
กระเป๋า(17×13×7.5 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (600202)
กระเป๋า(425 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (600201)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(27.5×33.0×14.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (390572)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(27.5×33.0×14.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (390571)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(27.5×33.0×14.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (390570)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(27.5×33.0×14.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (390569)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(27.5×33.0×14.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (390568)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(27.5×33.0×14.0 cm) จาก หลุยส์วิตตอง/LOUIS VUITTON (390567)