โรงงาน : Beige Couch/Louis Vuitton

กระเป๋าเป้สะพายหลัง(30×33×15 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (421388)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(30×33×15 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (421387)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(30×33×15 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (421386)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(30×33×15 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (421385)
กระเป๋าเป้สะพายหลัง(30×33×15 cm) จาก ชาแนล/CHANEL (421384)