แว่นตากันแดด จาก HAFFMANS & NEUMEISTER (389674)
แว่นตากันแดด จาก HAFFMANS & NEUMEISTER (389673)